Hoefzweer of pododermatitis

De hoefzweer ( zoolzweer) is een veel voorkomende oorzaak van kreupelheden bij paard en pony.

Het ene dier is vatbaarder dan het andere en leefomstandigheden spelen daarbij ook een rol.

Ik heb de indruk dat zaagsel als bodembedekking invloed heeft op het ontstaan van de aandoening. Wat  ook opvalt is, dat wanneer paarden overgaan van zomer- naar wintervacht (vice versa) ontstekingen vaker voorkomen.  verminderde weerstand kan hierbij een rol spelen. Verder hebben bepaalde paarden meer aanleg, mede gestimuleerd door afwijkende hoefstructuren.

Ook kneuzingen in de hoefzool kunnen zich ontwikkelen tot een pijnlijke ontsteking en niet te vergeten het binnendringen van voorwerpen.

De ontwikkeling van een pododermatitis is niet altijd gelijk. Soms is een paard van het ene op het andere moment kreupel, maar het komt ook voor dat de kreupelheid in een tijdsbestek van een aantal dagen verder toeneemt.

Vaak is de aangedane voet warmer dan de naaststaande. Hierbij kan het been oplopen (dikker worden), waarbij dan als eerste gedacht wordt aan een acuut peesprobleem. In andere gevallen blijft het been gewoon dun.

Ook zal een digitale pols waar te nemen zijn. Met een hamertje kloppen tegen de hoefwand zal pijnreactie opwekken.

Uiteindelijk zal met de visiteertang de plaats van de onsteking in de voet gelocaliseerd worden.

Niet- of niet tijdig ingrijpen zal de lijdensweg onnodig verlengen, totdat de onsteking na één tot twee weken een uitweg naar de kroonrand heeft gevonden (zie plaatje hieronder). Hierbij is het niet onmogelijk dat door niet- of te laat ingrijpen een ostitis (botoplossing) aan het hoefbeen ontstaat. Daardoor weer kan een los fragment(sequester) van dat hoefbeen, problemen van ernstiger aard veroorzaken.

Het is belangrijk dat de hoefsmid of dierenarts in een veel eerder stadium een opening in de zool maakt, waardoor het ontstekingsvocht kan afvloeien, direct daarna zal het dier zich al veel comforabeler voelen en in 90% van deze gevallen heel snel weer de oude zijn. Belangrijk hierbij is dat het gaatje ter plaatse van de lederhuid zo klein mogelijk wordt gehouden om een zogenaamde prolaps te voorkomen, dit zou namelijk de genezing aanmerkelijk vertragen.

Enkele dagen in een droog verband is dan nog wenselijk, totdat het gemaakte gaatje in de zool weer bedekt is met een dun laagje hoorn.

Wanneer een ontsteking regelmatig optreedt aan dezelfde voet, kan een beslag met zool(opgevuld met hennep en teer) kreupelheden in de toekomst voorkomen. Blijven de ontstekingen ná het aangepaste beslag nog optreden, is het maken van een rontgenfoto op zijn plaats. er kan  namelijk een geinfecteerde hoornzuil in het spel zijn.